Archiv článků

21.05.2014 12:40
 Rozpad Davidovy a Šalamounovy říše (asi 931) Napětí mezi severem a jihem pravděpodobně narostlo, takže Šalamounův syn - Rechabeám již nebyl uznán za krále severními kmeny automaticky. Svolán sněm do Šekemu jasný požadavek: zmírnění břemen - robota a daně rozpor mezi staršími a...
16.05.2014 13:45
Vyprávění o setkání se zmrtvýchvstalým Pánem Cílem těchto vyprávění je dosvědčit skutečnost zmrtvýchvstání a totožnost historického Ježíše s tímto zmrtvýchvstalým Pánem. Jednotlivá evangelia se v příbězích o zjeveních vzkříšeného Pána značně různí, každý z autorů v nich kromě onoho společného...
08.05.2014 13:56
Úvod do Nového zákona a novozákonní teologie   1. Historické pozadí novozákonní doby   Dobou novozákonní se rozumí doba zhruba od narození/veřejného vystoupení Ježíše Krista do konce 1. století, tedy doba Ježíšova působení, vzniku prvotních obcí (rozšíření církve) a vzniku Nového zákona....
03.05.2014 15:54
EVANGELIUM PODLE SV. MARKA Doba: 60-75, pravděpodobně mezi r. 68 a 73. Autor podle tradice (2. stol.): Marek, Petrův žák a „interpret“ (herméneutés), obvykle ztotožňován s Janem Markem ze Skutků, jehož matka vlastnila dům v Jerusalémě. Doprovázel Barnabáše a Pavla na „první misijní cestě“...
28.04.2014 11:20
LAICKÁ POBOŽNOST   Úvodní píseň 1) číslo:   Úvodní pozdrav   Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi. Amen.   1. Modlitba   Čtení ze Starého zákona   A nyní se společně pomodleme:   Bože, Otče předobrý, Tys nás...
25.04.2014 21:51
LITURGIE Úvodní píseň 1) číslo: ÚVODNÍ POZDRAV Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi. Amen. MODLITBA ČTENÍ ZE STARÉHO ZÁKONA A NYNÍ SE SPOLEČNĚ POMODLEME: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života...
24.04.2014 11:09
Ježíš jako historická postava Dějiny bádání o Ježíšovi jako historické postavě mají za sebou poměrně dlouhý a dramatický vývoj: od doslovného chápání evangelií jakožto historických zpráv přes jejich totální redukování na pouhé výpovědi víry bez historického obsahu až po dnešní dobu, kdy se znovu...
Záznamy: 31 - 37 ze 37
<< 1 | 2 | 3 | 4

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz