NADAČNÍ FOND CÍRKVE: 

NAŠE CÍRKEVNÍ HODNOTY

Základní hodnotou našeho církevního Nadačního fondu je právo každého člověka svobodně se rozhodovat o prožití svého života od začátku do konce. Proto podporujeme péči o lidi na konci jejich života, zaměřujeme se na pomoc rodinám dětí s postižením a zasazujeme se o lepší, účelnější systém vzdělávání. Věříme v otevřenou občanskou společnost.

Finanční podpora - Podpořte nás!

Naše činnost je financovaná pomocí darů a  příspěvků

Hospodaříme ze svých příspěvků,darů.

Hledáme  partnery/sponzory/,

kteří by svými dary nás podporovali.

Uvítáme jakýkoliv dar.

Pokud se rozhodnete jimi stát,budeme rádi.

Vážíme si toho! Víme, že je pro nás podpora důležitá.

Váš sponzorský dar můžete odečíst z daní.

Rádi Vám,na Vaše požádání, zašleme potvrzení

o poskytnutí daru.