EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER 

Ctihodný bratr

Velmistr husitského řádu v České republice

Oldřich Augustin Král, DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.

Běloruská 521 / 14

625 00 Brno

  Brno - Bohunice  
Czech Republic
 Česká republika