Church of Saint Peter & Saint Paul / Czech and Slovak Republic
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER


POLSKO - BĚLORUSKÝ VIKARIÁT

Mons., Archbishop.,

Henryk Trusila

ul.Gen.J.Bema 62 A m 44;

15-370 BIALYSTOK

Polská republika - Rzeczpospolita Polska

Polonia - Belarus