Church of Saint Peter & Saint Paul / Czech and Slovak Republic

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER

Velmistr husitského řádu v České republice

Mons., Biskup., Oldřich Augustin Král, DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.

Běloruská 521 / 14

625 00 Brno

      Brno - Bohunice  

    Czech Republic
    Česká republika