KŘEST A BIŘMOVÁNÍ / KŘTĚNCI A BIŘMOVANCI

1. Bc., Roman Čermák z Prahy - pokřtěn u Starokatolické církve a biřmován biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze.

2. Jakub Attanóno Chovan z Prahy pokřtěn a biřmován biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze a taktéž vysvěcen na jáhna a na kněze - biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Brně.

3. Miloslav Pešek z Prahy pokřtěn a biřmován biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze.

4. David Winn z Prahy pokřtěn a biřmován biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze.

5. Biskup Radan Martin Miroslav Chrobok z Prahy pokřtěn a biřmován v Praze biskupem Oldřichem Augustinem Králem a taktéž vysvěcen na jáhna a na kněze v Praze a taktéž vysvěcen na biskupa - biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze.

6. Miroslav Polánek pokřtěn u Římskokatolické církve a biřmován biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Praze.