KNĚZ MIROSLAV LADISLAV PELIKÁN Z BRNA VYSVĚCEN NA KNĚZE V BRNĚ V ROCE 2020