BISKUPKA JÚLIA TANSHANTI SVOBODNÁ JIHLAVA / OSTROV GOZO - 2023 / SVĚCENÍ V JIHLAVĚ BISKUPKY JÚLII TANSHANTI SVOBODNÉ

18.09.2023 12:20

1) Sestra Júlia Tanshanti Svobodná pokřtěná 4. 9. 2022 a biřmovaná 18. 12. 2022 biskupem Oldřichem Augustinem Králem v Jihlavě.

2) Sestra Júlia Tanshanti Svobodná vysvěcen na jáhenku v Jihlavě 5. 2. 2023 a pasovaná na rytíře biskupem Oldřichem Augustinem Králem.

3) Sestra Júlia Tanshanti Svobodná vysvěcená na kněze v Jihlavě 17. 4. 2023 biskupem Oldřichem Augustinem Králem.

Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu.
Pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha svatého. Pečeť je symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu proto se vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, anebo otrokům znamení jejich pána, ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím. Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu pomazal, „vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku“ (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha svatého znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také je příslibem božské ochrany ve velké (konečné) eschatologické zkoušce.
Políbení pokoje, podle sv. Cypriána "signaculum orationis", kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími. Amen.
Mons., Biskup, OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL,
DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.

 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz