PĚT VĚT ŘÁDU

26.05.2014 11:14

Jak najít cestu ke změně, tedy naplnění "PĚTI VĚT ŘÁDU"?

Jak ukazuje současná společenská situace, mnozí se při hledání praktických řešení této závažné otázky dostanou do slepé uličky a to ať jde o jedince, nebo skupiny. Jiní jsou naopak toho názoru, že problém je beznadějně neřešitelný. Poslední skupinu tvoří ti, kdo neustále věří tomu, že řešení existuje a tam patří i naše řádové společenství. Z tohoto důvodu byla stanovena vize , která by měla stát cestou k uvědomění si občana své jedinečnosti, tedy cestou k cíli.

Co je dle nás v tomto případě potřeba udělat:

1. V současné době nejnaléhavější potřebou je šíření informací. Občané potřebují rozsáhlejší informace a znalosti. Mnoho občanů si musí uvědomit vše, co se dnes opravdu děje, aby mohli překonat všechny překážky bránící správnému rozhodnutí.

2.Další naléhavou potřebou je úprava vědomí a chování občanů bojujících za pravdu. Občané musí nutně dospět k pochopení skutečnosti,že budoucí realita bude vytvořena přímo jejich vědomím a vůlí. Bude-li tato realita dobrá nebo špatná, to závisí na nás.

3. Když občané bojující za svůj názor odhodí stranou strach a pesimismus, pak si uvědomí svoji duchovní sílu. Tak se jejich postoje a chování radikálně změní a tato změna je dovede k cíli.

4.Pokud budeme aktivně informovat a přesvědčovat občany, výsledkem bude mnoho občanů a voličů věřících ve své schopnosti, které nakonec musí vést ke změně v této zemi.

5.Média, která jsou nyní většinou pod kontrolou zájmových seskupení nebo jednotlivců, mohou zůstat bez čtenářů a diváků . Myšlení a podvědomí veřejnosti se vždy zajímá o nové nezávislé zdroje. V důsledku toho takzvaná "Občanská žurnalistika" přestává být zanedbatelným jevem. Z tohoto důvodu je nutné ji beze zbytku využívat a to i prostřednictvím sociálních síti.

 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz