PĚT VĚT ŘÁDU

Jak najít cestu ke změně, tedy naplnění "PĚTI VĚT ŘÁDU"?

Jak ukazuje současná společenská situace, mnozí se při hledání praktických řešení této závažné otázky dostanou do slepé uličky a to ať jde o jedince, nebo skupiny. Jiní jsou naopak toho názoru, že problém je beznadějně neřešitelný. Poslední skupinu tvoří ti, kdo neustále věří tomu, že řešení existuje a tam patří i naše řádové společenství. Z tohoto důvodu byla stanovena vize , která by měla stát cestou k uvědomění si občana své jedinečnosti, tedy cestou k cíli.

Co je dle nás v tomto případě potřeba udělat:

1. V současné době nejnaléhavější potřebou je šíření informací. Občané potřebují rozsáhlejší informace a znalosti. Mnoho občanů si musí uvědomit vše, co se dnes opravdu děje, aby mohli překonat všechny překážky bránící správnému rozhodnutí.

2.Další naléhavou potřebou je úprava vědomí a chování občanů bojujících za pravdu. Občané musí nutně dospět k pochopení skutečnosti,že budoucí realita bude vytvořena přímo jejich vědomím a vůlí. Bude-li tato realita dobrá nebo špatná, to závisí na nás.

3. Když občané bojující za svůj názor odhodí stranou strach a pesimismus, pak si uvědomí svoji duchovní sílu. Tak se jejich postoje a chování radikálně změní a tato změna je dovede k cíli.

4.Pokud budeme aktivně informovat a přesvědčovat občany, výsledkem bude mnoho občanů a voličů věřících ve své schopnosti, které nakonec musí vést ke změně v této zemi.

5.Média, která jsou nyní většinou pod kontrolou zájmových seskupení nebo jednotlivců, mohou zůstat bez čtenářů a diváků . Myšlení a podvědomí veřejnosti se vždy zajímá o nové nezávislé zdroje. V důsledku toho takzvaná "Občanská žurnalistika" přestává být zanedbatelným jevem. Z tohoto důvodu je nutné ji beze zbytku využívat a to i prostřednictvím sociálních síti.