Archiv článků

06.11.2014 22:52
1 Co je Bible? Slovo Bible je odvozeno od řeckého biblion (knížka). Bible představuje pro křesťany (a Starý zákon i pro židy) knihy, obsahující Boží zjevení. Bible sama sebe ovšem slovem kniha nebo knihy neoznačuje.  Pojmem je Písmo svaté, nebo jednoduše Písmo, Písma. Takto bývá v Novém...
06.11.2014 12:37
Kniha Martina Bubera – „Problém člověka“ je vlastně, jak píše sám autor v úvodu, rozpracováním přednášek, které měl v roce 1938 na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Sleduje zde vývoj antropologické otázky v průběhu dějin.  Člověk už od pradávna ví, že je sám sobě tím nejdůležitějším...
01.11.2014 10:38
Harmonie mezi teologií a duchovním životem   Na první pohled se může zdát, že teologie a duchovní život spolu příliš nesouvisejí, neboť teologie je intelektuální, rozumovou činností, zatímco duchov. život je spíše záležitostí vůle a citů. Už obecně však existuje úzké sepětí mezi rozumem a...
29.10.2014 19:44
Evangelium podle Marka Nejstarší, nejkratší Stavba 1) Úvod kázání Jana Křtitele Ježíšův křest pokušení 1) Působení v Galileji kázání o Božím království  povolání prvních učedníků uzdravování nemocných a posedlých 5 rozhovorů s odpůrci zástupy kolem Ježíše  ustavení Dvanácti Ježíšovi...
25.10.2014 10:51
PRVNÍ LIST SOLUŇANŮM1 Doba: Nejstarší dochovaný křesťanský dokument: 50 n. 51 v tradičním datování, během Pavlovy (druhé misijní) cesty, po „apoštolském sněmu“ v Jerusalémě (nebo 41-43 podle kritického datování, před Jerusalémským „sněmem“). Odkud: z Korintu po několika měsících...
27.08.2014 21:03
SKUTKY APOŠTOLŮ   Doba, autor a místo: viz Lk. Neporušenost: Západní text má značný počet přídavků (většinou s dodatečnými informacemi), které chybí v ostatních typech textu.   Struktura: 1,1-26 Úvod: Ježíš připravuje své učedníky na přijetí Ducha Ježíš poučuje své učedníky...
15.08.2014 22:14
  V této knize Bůh promlouvá ke svému stvoření a zasahuje rozličnými způsoby do lidského života. Z jeho úst vychází mocné slovo, s nímž Pán spojuje toto očekávání, nenavrací se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Boží slovo čili...
02.07.2014 12:34
Mučednický osud syrských křesťanů: Dva zajatí biskupové, o nichž se rok nic nevědělo, jsou ještě naživu. Naopak jezuitu, který byl posledním Evropanem v Homsu, zastřelili LADISLAV ZEMÁNEK vypráví o několika tragických osudech statečných mužů a shrnuje situaci křesťanů v zemi zmítané Západem...
19.06.2014 10:00
NUTNOST MODLITBY Všichni rychle spějeme k smrti. Naše duše je však nesmrtelná a Bůh čeká ji za hrobem. Zaslíbil nám přijetí do svého království a účast na svých věčných radostech, budeme-li Jeho přáteli dříve, než opustíme tento svět. Za jakých podmínek si můžeme zasloužit Jeho...
26.05.2014 11:14
Jak najít cestu ke změně, tedy naplnění "PĚTI VĚT ŘÁDU"? Jak ukazuje současná společenská situace, mnozí se při hledání praktických řešení této závažné otázky dostanou do slepé uličky a to ať jde o jedince, nebo skupiny. Jiní jsou naopak toho názoru, že problém je beznadějně neřešitelný. Poslední...
Záznamy: 21 - 30 ze 37
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz