Novinky

HISTORICKÉ POZADÍ NOVOZÁKONNÍ DOBY

08.05.2014 13:56
Úvod do Nového zákona a novozákonní teologie   1. Historické pozadí novozákonní doby   Dobou novozákonní se rozumí doba zhruba od narození/veřejného vystoupení Ježíše Krista do konce 1. století, tedy doba Ježíšova působení, vzniku prvotních obcí (rozšíření církve) a vzniku Nového zákona....

EVANGELIUM PODLE SV. MARKA

03.05.2014 15:54
EVANGELIUM PODLE SV. MARKA Doba: 60-75, pravděpodobně mezi r. 68 a 73. Autor podle tradice (2. stol.): Marek, Petrův žák a „interpret“ (herméneutés), obvykle ztotožňován s Janem Markem ze Skutků, jehož matka vlastnila dům v Jerusalémě. Doprovázel Barnabáše a Pavla na „první misijní cestě“...

LAICKÁ POBOŽNOST

28.04.2014 11:20
LAICKÁ POBOŽNOST   Úvodní píseň 1) číslo:   Úvodní pozdrav   Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi. Amen.   1. Modlitba   Čtení ze Starého zákona   A nyní se společně pomodleme:   Bože, Otče předobrý, Tys nás...

LITURGIE

25.04.2014 21:51
LITURGIE Úvodní píseň 1) číslo: ÚVODNÍ POZDRAV Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi. Amen. MODLITBA ČTENÍ ZE STARÉHO ZÁKONA A NYNÍ SE SPOLEČNĚ POMODLEME: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života...

JEŽÍŠ JAKO HISTORICKÁ POSTAVA

24.04.2014 11:09
Ježíš jako historická postava Dějiny bádání o Ježíšovi jako historické postavě mají za sebou poměrně dlouhý a dramatický vývoj: od doslovného chápání evangelií jakožto historických zpráv přes jejich totální redukování na pouhé výpovědi víry bez historického obsahu až po dnešní dobu, kdy se znovu...
<< 1 | 2 | 3 | 4